Valls-Muscats Clinics

Ortodòncia

You are here: Home » Ortodòncia

Què és l’Ortodòncia?

L’Ortodòncia és una especialitat de l’odontologia, que s’ocupa de la correcció de la posició de les dents, o dels problemes en la forma d’encaixar les dents (mala oclusió dental).

ortodoncia_clinica_dental_sant_cugat_invisalign

Quines conseqüències comporten les males oclusions dentals i esquelètiques?

Imaginem una cremallera tancada, amb les peces metàl.liques perfectament intercalades. Aquesta és la posició correcta que haurien d’adoptar les dents i els molars superiors amb els inferiors, en el moment de tancar la boca.

Si les teves dents i queixals no encaixen així, tens una maloclusió.

Una maloclusió no afecta només a l’aspecte del teu somriure. També pot dificultar els moviments necessaris per a una correcta fonació (defectes en la parla), al empassar, al mastegar, dolors articulars (sobrecàrrega de la musculatura mandibular) i causar un desgast innecessari i excessiu de les teves peces dentals (bruxisme).

La malposició dental també dificulta la higiene bucal i, per tant, pot esdevenir causa de càries, malalties periodontals (de les genives) i el tan indesitjable mal alè.

 

image1

Com tenir un bon diagnòstic?

Per tal d’estar segurs de que tenim una bona oclusió dental, cal que el nostre dentista habitual ens revisi i ens faci una primera valoració.

Si ho considera adient, ens derivarà a l’especialista, que ens farà una acurada primera visita, on determinarà l’estadi de creixement en el que es troba el pacient (en cas de que no es tracti d’un infant o adolescent), el perfil, la cara i si hi ha alguna deformitat o assimetria important de la cara. Seguidament, es procedirà a la presa de registres, que comprenen: dues radiografies del complexe maxil.lofacial ( una de perfil i una panoràmica) per a estudiar les relacions que s’estableixen entre els ossos de la cara, les dents i el perfil del pacient; uns models de la boca i fotografies intraorals i de la cara del pacient, tant de front com de perfil. Sense la totalitat d’aquests registres, no és possible realitzar un estudi diagnòstic de qualitat.

Cal recordar, que totes aquestes exploracions són totalment indolores i en canvi ens proporcionen una informació molt valuosa.

Quan és el moment ideal per a iniciar el tractament d’Ortodòncia?

No existeix una “edat ideal” per a començar el tractament d’Ortodòncia, i en la majoria dels casos, la correcció es pot fer a qualsevol edat. És l’odontòleg qui decideix el millor moment per a l’inici del tractament. La gran majoria dels pacients que estàn en tractament són menors de 20 anys, però cada cop tenim més demanda de tractament en pacients adults.

L’edat a la que ha de fer-se la primera visita amb l’ortodoncista és entre els 6 i els 7 anys, que és quan surten les primeres dents permanents, i així es poden detectar precoçment problemes que es poden corregir amb ortopèdia, i simplificar o evitar una segona fase de tractament quan hagi finalitzat el recanvi dental. Aquesta primera fase de tractament rebrà el nom d’ortodòncia interceptiva.

En alguns casos, els pacients poden dur ortodòncia dels 8 als 10 anys, i ser suficient per a no necessitar més tractament.

L’altre moment apropiat és entre els 10 i els 12 anys, just abans de que acabin d’erupcionar la totalitat de les dents permanents.

Alguns nens i nenes que tenen problemes especials d’erupció o agenesies (manca de formació o absència de dents) , arriben a les nostres consultes derivats pel seu pediatre a edats molt prematures (als 3 o 4 anys).

En casos especials, en que els pacients requereixin ortodòncia ortognàtica (ortodòncia combinada amb intervenció quirúrgica maxil.lofacial) esperarem el moment adequat per al seu inici, que és quan ha finalitzat el creixement, per a assegurar uns resultats òptims.

Actualment hi ha una gran demanda de tractament per part de grups adults de població, i la complexitat de l’ortodòncia a realitzar, resideix en la naturalesa interdisciplinar de la mateixa, on sovint es combinen implantologia, pròtesi, odontologia conservadora i estètica. La clau per a obtenir un resultat excel.lent és la bona comunicació i l’organització dels moments en que actuarà cada especialista a la boca del pacient.

ortodoncia invisalign