Valls-Muscats Clinics

Estètica Dental

You are here: Home » Estètica Dental

1.       Facetes

Les facetes són un recobriment total de la dent que simula tota l’anatomia coronària.

Té un gruix d’entre 1 i 1,8 mm. Es poden confeccionar només amb porcellana o compòsit. Amb un desgast mínim de l’esmalt soluciona:

- Fractures de les vares incisives

- Anatomies antiestètiques

- Dents separades

- Color fosc a les peces

 

Facetes de porcellana: Les facetes de porcellana són unes làmines de ceràmica de gruix variable que cobreixen la cara frontal de la dent, generalment emprades en el sector anterior, amb una finalitat gairebé sempre estètica. Les facetes es fixen amb un adhesiu sobre la superfície tallada. Requereixen una fase de laboratori .

Amb elles podem modificar la forma de la dent i el color. És un tractament irreversible. El gran desenvolupament de les facetes de porcellana té l’origen en dos avenços importants: la possibilitat de gravar la cara interna de la faceta amb un àcid i la possibilitat de fer servir ciments de resina que s’adhereixen a la dent mitjançant l’esmalt gravat. Amb la unió d’ambdós factors, les facetes guanyen un impuls que les situa actualment com el tractament d’elecció en situacions d’estètica compromesa.

 

Avantatges de les facetes de porcellana:

- Estètica

- Durabilitat

- Tolerància gingival

- Duresa semblant a la de l’esmalt

- Estabilitat del color

 

 

Facetes de compòsit: Aquesta tècnica és conservadora perquè la preparació és mínima. Es fa servir en casos clínics que presenten alteracions en la superfície vestibular de l’esmalt dentari i es resol amb un sistema de resines compostes fotopolimeritzables de forma directa, en una sola sessió i directament a la clínica, sense necessitat de fase de laboratori, cosa que en redueix el cost.

Aquest tipus de restauracions requereixen tant coneixements científics com habilitat manual i sensibilitat artística, ja que la dent s’esculpeix capa a capa directament a la clínica, i el pacient va veient el resultat a mesura que es va elaborant i en pot suggerir canvis.

 

El principal dubte que se’ns planteja és la durada, ja que la resina composta és susceptible de decoloració, cosa que en disminueix el resultat estètic a llarg termini.

Cal realitzar controls periòdics clinicoradiogràfics i es recomana un polit anual de manteniment.

 

Indicacions de les facetes de compòsit:IE086-092

- Fractura de dent, adjacent compòsit

- Alteració de color que no respon a les tècniques d’emblanquiments

- Alteracions de la forma: laterals conoides, hipoplàsies…

- Dents amb múltiples restauracions

- Transformacions de laterals en centrals…

- Grans abrasions, erosions…

- Tancament de diastemes (espai entre les dents)

- Provisionals

- Pacients joves

- Mock-up (sense gravar)

 

Avantatges de les facetes de compòsit:

- Tractament normalment ràpid, segur i eficaç

- Modificació de color, mida i posició en una sola cita

- Tractament reversible

- No es necessita laboratori; per tant, cost més baix

- Tècnica més conservadora, preparació mínima o inexistent

- No són necessàries les impressions

 

2.       Zirconi

El principal benefici del zirconi és purament estètic, perquè l’absència d’aliatges de metall a les peces permet obtenir més naturalitat respecte de les pròtesis tradicionals.

 

El zirconi com a base per a estructures de ceràmica compleix perfectament tots els requisits —material biocompatible, d’alta resistència i de resultats estètics admirables— i s’ha convertit en la tècnica d’elecció per a la realització de pròtesis fixes.

Desapareixen les línies fosques i ombres produïdes pel metall.

 

3.       Emblanquiments

Woman smiling with great teeth on white backgroundAquesta tècnica no consisteix en un emblanquiment de la dent pròpiament dit, sinó en un aclariment, ja que no se n’altera el color. El color d’una dent queda determinat, des que naixem, per la tonalitat del nucli de la dent (dentina) i per la transparència i la capacitat de refracció de la llum de l’esmalt. El color del nucli no s’altera, però en canvi l’esmalt, amb el temps, es tenyeix a causa de substàncies colorants com són el tabac, els pintallavis, el cafè, el te, el tomàquet, els pigments químics, les begudes de cola, l’ús de determinats medicaments, etc.

 

En conseqüència, l’emblanquiment dental consisteix a eliminar de l’esmalt, mitjançant substàncies químiques, totes aquelles partícules que n’alteren el color original.